Złota odznaka

Mamy zaszczyt poinformować, że Janusz Wójcik otrzymał złotą Odznakę Honorową

za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznaną przez Marszałka Województwa Śląskiego.

dwaA