Demarcus Walker Womens Jersey  Fabryka Drutu Gliwice S.A.

Złota odznaka

Mamy zaszczyt poinformować, że Janusz Wójcik otrzymał złotą Odznakę Honorową

za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznaną przez Marszałka Województwa Śląskiego.

dwaA