Po raz kolejny w hołdzie tradycji Pracownicy i Przyjaciele Granitu Strzegom S.A. - największej kopalni granitu w Unii Europejskiej uczcili kolejny rok swojej działalności uroczystymi obchodami Barbórkowymi -listopad 2014