Zapytanie ofertowe - dotyczy wniosku o dofinansowanie

Zapytanie ofertowe na przeciągarkę drutu z osprzętem dotyczy wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.01.02.03-00-079/12-02

Dokument do pobrania