O naszej firmie - z tradycją i przyszłością

Działalność Fabryki Drutu Gliwice S.A.

Fabryka Drutu Gliwice S.A. (dawniej Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu) została założona w 1852 roku przez niemieckiego przemysłowca z Westfalii - Wilhelma Hegenscheidta. W początkowym okresie zajmowała się produkcją drutu i gwoździ, stosując najnowocześniejsze wówczas metody produkcji m. in. ciągarnię wyposażoną w jedną z pierwszych w tej części Europy maszynę parową o mocy 30 KM. W latach 1864 -1869 w celu uniezależnienia się od dostaw surowca została wybudowana Walcownia z maszyną parową o mocy 300 KM oraz zakupiono tzw. Górny Zakład z Cynkownią . Zatrudnienie sięga wówczas 600 osób, a produkcja roczna to ok 5000 t drutu, ok. 3000 t gwoździ i ok. 400 t lin i łańcuchów.

W 1889 r Fabrykę włączono do koncernu Górnośląski Przemysł Żelazny Spółka Akcyjna obejmującego m. in. Hutę BALIDON i Hutę ŁABĘDY. Wtedy to Fabryka zostaje rozbudowana i unowocześniona stając się największym na Śląsku i jednym z największych w Europie zakładów tego typu.

W 1945 r. Fabryka zostaje przejęta przez administrację polską. Stwierdzono wtedy brak ponad 90% parku maszynowego, który został zdemontowany przez specjalne odziały Amii Radzieckiej i wywieziony do ZSRR.

W latach 1950 - 55 dokonano modernizacji parku maszynowego. Uruchomiono wówczas produkcję łańcuchów, sit papierniczych i wyrobów spiekanych z proszku żelaza. Po kolejnej modernizacji dokonanej w latach 1972 - 78 Fabryka produkuje ok. 80 tyś ton drutu i wyrobów z drutu, a załoga liczy 1900 osób.

Po roku 1986 następuje systematyczny spadek produkcji wyrobów wynikający z ogólnej sytuacji polityczno-gospodarczej Polski. W latach 1988 - 89 majątek Fabryki zostaje wydzierżawiony obcym podmiotom gospodarczym.

Przemiany polityczne i gospodarcze zapoczątkowane w Polsce w roku 1989 postawiły Fabrykę przed koniecznością szybkiego dostosowania się do nowych realiów ekonomicznych w warunkach gospodarki rynkowej. Pilne stało się wyeliminowanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne oraz utrzymanie wysokiej jakości produkowanych wyrobów dla zapewnienia sobie przewagi nad konkurencją z uwagi na znaczący spadek popytu.

W latach 1991 - 96 zamknięto pracę dwóch zakładowych kotłowni, wyburzono pamiętające przełom XIX i XX w. piece węglowe do wyżarzania drutu, wprowadzając w ich miejsce nowoczesne piece elektryczne wgłębne. Dokonano zamknięcia obiegu wody technologicznej, wybudowano specjalny osadnik do suszenia osadów poneutralizacyjnych.

W następnych latach rozbudowano zdolności produkcyjne gwoździ walcowanych poprzez zakup i zabudowę walcarek gwoździ, zmodernizowano czyszczalnie gwoździ oraz poprawiono warunki pracy na maszynach gwoździarskich.

Struktura organizacyjna Fabryki jest następująca:

  • Wydział Produkcji Drutu, w którego skład wchodzą: Trawialnia, Ciągarnia, Żarzalnia, Żarzalnia próżniowa,
  • Wydział Produkcji Gwoździ,
  • Wydział Produkcji Wyrobów Spiekanych z Proszków,
  • Wydział Obróbki Mechanicznej i Narzędziowni

Poza strukturą organizacyjną Fabryki pozostaje :

  • Wydział Produkcji Sit i Siatek - wydzierżawiony Sp. z o.o. SITODRUT

FABRYKA posiada certyfikat PN ISO 9001 : 2000 w zakresie zarządzania jakością.

W dniu 19.09.2007r Minister Skarbu dokonał komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu. W dn. 24.10.07r zarejestrowany został następca prawny - Fabryka Drutu Gliwice S.A.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Fabryce Drutu Gliwice S.A. z siedzibą w Gliwicach

Procedura antykorupcyjna Fabryki Drutu Gliwice S.A. z siedzibą w Gliwicach

granitinprodpokwandw